نمایش 25–36 از 44 نتیجه

ترمومتر ASTM 37C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 37C کاربردی در تست های اندازه گیری تقطیر حلال ها
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 2- تا 52+ درجه سانتی گراد
 • دقت: 0.2 درجه
 • طول دماسنج: 390 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 3C

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 3C کاربردی در انواع تست های غوطه وری جزیی مواد سوختی و روغنی:
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 5- تا 400+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 410 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 47C

۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 47C کاربردی در تست های اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیک (Kinematic Viscosity)
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 58.6+ تا 61.4+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.05درجه
 • طول دماسنج: 300 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 57C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 57C کاربردی در تست های اندازه گیری های عمومی آزمایشگاهی و همچنین تست اندزه گیری نقطه اشتعال (فلش پوینت) بسته پنسکی مارتنز
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد
 • دقت: 0.5 درجه
 • طول دماسنج: 282 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 5C

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 5C کاربردی در انواع تست های پورپوینت و نقطه ابری شدن:
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 38- تا 50+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 225 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 63C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 63C کاربردی در تست های اندازه گیری عمومی و آزمایشگاهی
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 8- تا 32+ درجه سانتی گراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 374 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 64C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 64C کاربردی در انواع تست های عمومی و اندازه گیری های آزمایشگاهی:
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 25+ تا 55+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 374 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 6C

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 6C کاربردی در انواع تست های پورپوینت و نقطه ابری شدن دما پایین:
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 80- تا 20+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 225 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 7C

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 7C کاربردی در تست های اندازه گیری تقطیر
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 2- تا 300+ درجه سانتی گراد
 • دقت:1 درجه
 • طول دماسنج: 380 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 8C

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 8C کاربردی در انواع تست های تقطیر درجه بالا همچون تقطیر قیر محلول و ...
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 2- تا 400+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 380 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 9C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM9C کاربردی در تست های اندازه گیری های عمومی آزمایشگاهی و همچنین تست اندزه گیری نقطه اشتعال (فلش پوینت) بسته پنسکی مارتنز
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 5- تا 110+ درجه سانتی گراد
 • دقت: 0.5 درجه
 • طول دماسنج: 285 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

تری کلرو اتیلن Trichloroethylene

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

تری کلرواتیلن با نام انگلیسی Trichloroethylene که به صورت مخفف TCE نیز نامیده می شود، به عنوان حلال قوی در آزمایشگاه های قیر، شیمی و هیدروکربن کاربرد دارد. این حلال شفاف، به شدت اشتعال پذیر و محلول در آب، بر اساس استاندارد ملی INSO 2953 و همچنین استاندارد ASTM D2042 برای آزمون تعیین درجه حلالیت مواد قیري در تري کلرو اتیلن بکار می رود.

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی ناژ با توجه به نیاز مشتریان این حلال مهم آزمایشگاهی را در حجم های 1 لیتری و 2.5 لیتری ارائه می نماید.