نمایش 13–24 از 44 نتیجه

ترمومتر ASTM 12F

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 12F کاربردی در تست های اندازه گیری عمومی و آزمایشگاهی
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 5- تا 215+ درجه فارنهایت
 • دقت: 0.5 درجه
 • طول دماسنج: 415 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 133C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 133C کاربردی در تست های اندازه گیری عمومی و آزمایشگاهی
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 38- تا 2+ درجه سانتی گراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 374 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 13C

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 13C کاربردی در تست های افت وزنی بر اثر حرارت (Loss on Heat)
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 155+ تا 170+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.5 درجه
 • طول دماسنج: 150 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 15C

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 15C کاربردی در تست های اندازه گیری نقطه نرمی (Softening Point)
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 2- تا 80+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.2 درجه
 • طول دماسنج: 390 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 16C

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 16C کاربردی در تست های اندازه گیری نقطه نرمی در گلیسیرین و دمای بالا (Softening Point)
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 30+ تا 200+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.5 درجه
 • طول دماسنج: 390 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 17C

۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 17C کاربردی در تست های اندازه گیری ویسکوزیته به روش سیبولت (Saybolt Viscosity)
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 19+ تا 27+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 270 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 18C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 18C کاربردی در تست های اندازه گیری فشار بخار رید (REID VAPOR PRESSURE)
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 34+ تا 42+ درجه سانتی گراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 270 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 19C

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ترمومتر ASTM 19C کاربردی در تست های اندازه گیری ویسکوزیته سیبولت (Saybolt Viscosity)
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 49+ تا 57+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 270 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 1C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 1C کاربردی در انواع تست های غوطه وری جزیی مواد سوختی و روغنی:
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 20- تا 150+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 317 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 20C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 20C کاربردی در تست های اندازه گیری ویسکوزیته سیبولت (Saybolt Viscosity)
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 57+ تا 65+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 270 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 22C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 22C کاربردی در تست های اندازه گیری پایداری اکسیداسیون و آزمایشگاهی
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 95+ تا 103+ درجه سانتی گراد
 • دقت: 0.1 درجه
 • طول دماسنج: 270 میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون

ترمومتر ASTM 2C

لطفاً تماس بگیرید
ترمومتر ASTM 2C کاربردی در انواع تست های غوطه وری جزیی مواد سوختی و روغنی:
 • رنگ زمینه: زرد
 • ماده پرکننده: جیوه (HG)
 • محدوده اندازه گیری: از 5- تا 300+ درجه سانتیگراد
 • دقت: 1 درجه
 • طول دماسنج: 385میلی متر
 • مناسب برای کالیبراسیون