در حال نمایش یک نتیجه

دستگاه کمپکتور ژیراتوری آسفالت

لطفاً تماس بگیرید
دستگاه کمپکتور ژیراتوری به منظور شبیه سازی و بازتولید شرایط واقعی تراکم آسفالت در عملیات های روسازی طراحی و تولید شده است. از مشخصات فنی دستگاه کمپکتور ژیراتوری آسفالت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • تراکم نمونه های آسفالتی در قطرهای 100 و 150 میلی متر با ارتفاع 0 تا 200 میلی متر برای هر دو اندازه قطر
  • قالب با قطر داخلی 100 و 150 میلی متر و ارتفاع 250 میلی متر برای هر دو قالب
  • زاویه ژیراتوری قابل تنظیم از 0 تا 3 درجه
  • تعداد دور (ژیراتوری) قابل تنظیم از 1 تا 5000
  • نرخ ژیراتوری قابل تنظیم از 5 تا 60 دور در دقیقه
  • میزان بارگذاری عمودی قابل تنظیم از 10 تا 10000 کیلوپاسکال روی نمونه با قطر 150 میلی متر
  • میزان بارگذاری عمودی قابل تنظیم از 23 تا 1500 کیلوپاسکال روی نمونه با قطر 100 میلی متر
  • کنترل و تنظیم اتوماتیک بارگذاری عمودی با استفاده از سیستم الکترونیکی