تجهیزات آزمایشگاهی ناژ                                  تلفن:    ۳۳۲۵۶۷۸۷ (۰۲۱)

تهران، خیابان پیروزی، پلاک ۶۱۰                         فکس:  ۸۹۷۸۶۷۶۳ (۰۲۱)

ایمیل: info@nazhco.com

مهندسین مشاور زمین کاوان ناژ | Nazhco

با ما تماس بگیرید