ویسکومتر چرخشی(RV) - قابل استفاده برای تعیین ویسکوزیته فراورده‌های نفتی - با قابلیت نمایش همزمان ویسکوزیته، دما، نرخ برش، تنش برشی، گشتاور، سرعت چرخش و وضعیت مراحل انجام آزمایش - همرا ه با بسته­ی کامل نرم افزاری PG - اندازه‌گیری خودکار حداکثر ویسکوزیته با مقایسه…
ویسکومتر چرخشی GOST192987 قابل استفاده برای کنترل کیفیت محصولات پتروشیمی بر طبق تحت دماهای بالا از 60- درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد و بعلاوه در کنترل کیفیت روانکارها OICCCبرای کنترل کیفیت شکلات و لعاب براساس استاندارد  
رئومتر چرخشی  امکان اجرای تست های CR-CS (تستهای تنش برشی/نرخ برش) و تستهای نوسان کاربردهارنگ ها و پوششپلیمر و گریساقلام دارویی و آرایشی – بهداشتیمواد غذاییمواد و مصالح ساختمانیقیر و محصولات قیر  
ویسکومتر مویینگی کاربردهاآبجو و مخمر آبجورنگ و جوهرمایعروغن هیدرولیک و گریسحلال های پلیمرشیر – نوشیدنی های شیر – آبمیوه
رئومتر مواد و مصالح ساختمانیسیستم های اندازه گیری ویژه برای صنعت مواد و مصالح ساختمانی با امکان بررسی خصوصیات رئولوژیکی با دقت بسیار بالاکاربردهابتن تازهخمیر سیمانبتن مایعگچچسب کاشیدوغاب سرامیک
رئومتر برشی دینامیکی تست نمونه تحت تغییر شکل برشی و ثبت تمام داده های اندازه گیری رئولوژیکی با دقت بالا برای کاربرد قیر و محصولات قیر
Falling Ballویسکومتردارای قابلیت اندازه گیری ویسکوزیته دینامیکی سیالات نیوتنی نور - انتقالی به صورت ساده و دقیقکاربردهااهداف آموزشی(صنعت نفت (مثل روغن های معدنیسوخت هاصنایع کاغذیشیمی پلیمرآرایشی بهداشتی - داروسازیمواد پاک کنندهسوسپانسیون هارنگ / نمایان کننده هاصنایع غذایی
 Ball pressureویسکومتربرای تعیین ویسکوزیته سیالات ضد نور که رنج وسیع ویسکوزیته دارندکاربردروغن هاخمیرحلال هاامولسیون هاسوسپانسیونصنعت غذاییآرایشی و بهداشتی - دارویی
ویسکومتر مویینگی کاربردها پتروشیمیمحصولات روغن های معدنی روغن های مصنوعی روغن های پسماند

خبرنامه

شما می توانید برای اطلاع از اخبار و تاریخ دقیق همایش ها و نمایشگاه و همچینین شرایط ویژه فروش ایمیل خود را وارد کنید تا با شما ارتباط برقرار کنیم.