سیستم ایجاد فشار ثابت روغن/ آب جهت ایجاد فشار ثابت شامل پمپ برقی هیدرولیکی مخزن قابل تعویض روغن/ آب روغن با وسیکوزیته بالا دارای گیج آزمایش فشار دقیق
تجهيزات نفوذپذيري  نصب شده بر روي سه پايه جهت اتصال به درپوش لوله سل هوك شامل بورت 50 ميلي ليتري و تقسيم بندي 
سيستم ايجاد فشار هيدروليك ثابت همسان  جهت  ايجاد فشارحول سلولهوك  شامل پمپ دستي گيجفشار جهت  ايجاد فشار
دستگاه مغزه گيري آزمايشگاهي دارای موتور الکتریکی با دو سرعت داراي گيره نگهدارنده نمونه سيستم خنك كننده آب ومخزن آب جهت مغزه گيري ازنمونه هاي سنگي بی قاعده قابل استفاده بااستوانه های مغزه گيري همراه با مته نمونه گیری
محفظه مقاومت فشاري براي مغزه هاي سنگ  شامل پيستون بارگذاري صفحه فشاري بالا و صفحه فشاري پائين و پايه جهت آزمایش بر روی نمونه 
جك تعیین مقاومت فشاری اتوماتیک  ديجيتال تمام اتوماتيك با فريم مقاوم قابليت توزيع يكنواخت باراعمال شده  داراي سيستم سروپلاس 
سل هوك سه محوری  جهت اندازه گيري مقاومت نمونه هاي استوانه اي سنگي درمعرض فشار سه محوري جهت استفاده با ماكزيمم فشار  70Mpa
سیستم اتوماتیک تعيين مدول الاستیسیته  تك محوري و سه محوري داراي كنترل سرعت در هنگام رهايي بار شامل سيستم هيدروليك سيستم اندازه گيري الكترونيكي ونرم افزار 
دستگاه برش  داراي  سيستم خنك كننده ست تيغه ها گيره دقيق و نگه دارنده نمونه جهت برش سرد نمونه هاي سنگي يا فلزي طبق مشخصات فلز نگاري
دستگاه برش مستقیم سنگ  جهت تعيين مقاومت   و پايداري تراشه سنگ داراي دوبازو افقي جهت برش از دو  جهت كوبه بارگذاري قائم دوگيج بارگذاری لوله اي بوردون  پمپ هاي دستي با گيرهاتصالهيدروليكي و گيج عقربه اي 
تجهيزات ميكرو كر گيري - شامل مته برقي   - 2  گاز انبر - جهت استخراج نمونه هاي ريز مغزه از سنگ به روش غيرمخرب
دستگاه آزمايش بار نقطه اي ديجيتالي  شامل قاب بارگذاری جهت اعمال بار  با قابليت  پذيرش نمونه ها دارای جک هیدرولیک دستی ترانسديوسر فشار با نمايشگر در محدوده 0-56KN
سندان کالیبراسیون با ابعاد  230*150 میلی متر جهت تاييد كاليبراسيون چكش هاي آزمايش بتن 
پايه نگهدارنده سنگ  جهت قرار دادن  نمونه هاي هسته سنگي EX  به  NX در حين آزمايش 
چكش اشمیت سنگ  جهت آزمايش طبقه بندي هسته سنگي  
چكش زمين شناسي  با نوك تيز و وزن تقريبي 600 گرم جهت سنگ شناسي مقدماتي
دستگاه آزمايش انحراف  جهت اندازه گيري ضريب زبري نمونه های سنگي آزمايش حد رواني ممكن در تركيب قيري 
دستگاه نيمرخ سنج شانه اي بارتون  جهت ارزيابي زبري سطح مصالح سنگي 
كيت سختي سنج "موهس"  - شامل يك جعبه با  9 ماده با مقياس سختي موهس جهت تعيين سختي سطح مصالح
دستگاه اندازه گيري سايش  با قابليت كار با گلوله هاي ساينده تر جهت تعيين مقاومت سايشي كاشي لعابدارو مصالح ديگر داراي اتاقك ايمني

خبرنامه

شما می توانید برای اطلاع از اخبار و تاریخ دقیق همایش ها و نمایشگاه و همچینین شرایط ویژه فروش ایمیل خود را وارد کنید تا با شما ارتباط برقرار کنیم.