خدمات

شرکت نـاژ بزرگترین نقطه ی قوت خود را حفظ رابطه ی قوی و منظم خود با مشتری ها پس از مرحله فروش می داند. در همین راستا کارشناسان بخش فنی و خدمات شرکت ضمن پاسخگویی به مشکلات فنی کاربران، اقدام به بازدیدهای دوره ای از تجهیزات آزمایشگاهی در دوره گارانتی دستگاه می نمایند تا با انجام سرویس های دوره ای، علاوه بر افزایش عمر مفید تجهیزات، با توصیه های فنی امکان انجام دقیق تر آزمایش را برای آن واحد محترم فراهم آورند. شایان ذکر است شرکت نـاژ با موجود داشتن طیف وسیعی از محصولات در حوزه آزمایش های خاک، بتن، قیر و آسفالت و در اختیار داشتن شبکه وسیع و قدرتمند ارتباطی قادر به ارائه کوتاه ترین زمان ممکن برای تحویل تجهیزات مورد نظر مشتریان محترم خود است.

خبرنامه

شما می توانید برای اطلاع از اخبار و تاریخ دقیق همایش ها و نمایشگاه و همچینین شرایط ویژه فروش ایمیل خود را وارد کنید تا با شما ارتباط برقرار کنیم.